POŘADATELÉ

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je odborná a výzkumná organizace státní památkové péče s celostátní působností.

Činnost Národního památkového ústavu zle rozdělit na dvě základní části: odborné usměrňování péče o památky a památkově chráněná území a s tím související výzkum a vývoj a na péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména hradů a zámků, které jsou v přímé správě Národního památkového ústavu.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Arcibiskupský zámek a zahrady zaujímají výjimečné postavení mezi předními moravskými památkami. Po celou dobu své existence byly majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužily především jako reprezentační rezidence.

Zdejší architektura, zahrady a sbírky patří k nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví naší země a jejich unikátnost stvrzuje zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo, nyní rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní, osvětovou) činnost ve třech budovách.

Muzeum spravuje zhruba 86 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je po této stránce třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

KONTAKT PRO MÉDIA

Arcibiskupský zámek a zahrady: Martin Krčma, krcma.martin@npu.cz, +420 725 173 391

Muzeum umění Olomouc: Tomáš Kasal, kasal@olmuart.cz, +420 602 671 477

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY

zamek.kromeriz@npu.cz