POŘADATELÉ

Kulturní Morava

Kultura je obraz vzdělanosti národa… - motto, které nejlépe vystihuje, proč vznikl spolek Kulturní Morava. Snem všech členů, je vytvořit nové společenské události, jež svou kvalitou, sytostí a nápaditostí obohatí každého návštěvníka. Při stanovení cílů jsme se jednohlasně shodli, že nám dnes chybí akce, které svou hodnotou obohatí každou přítomnou duši a jejich majitelům vyčarují na tváři úsměv, který je bude další dny v dnešním urputném životě dobíjet. Mnoho z našich akcí, které se udály loňského roku, tuto skutečnost jen podtrhávají.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je odborná a výzkumná organizace státní památkové péče s celostátní působností.

Činnost Národního památkového ústavu zle rozdělit na dvě základní části: odborné usměrňování péče o památky a památkově chráněná území a s tím související výzkum a vývoj a na péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména hradů a zámků, které jsou v přímé správě Národního památkového ústavu.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Arcibiskupský zámek a zahrady zaujímají výjimečné postavení mezi předními moravskými památkami. Po celou dobu své existence byly majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužily především jako reprezentační rezidence.

Zdejší architektura, zahrady a sbírky patří k nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví naší země a jejich unikátnost stvrzuje zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo, nyní rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní, osvětovou) činnost ve třech budovách.

Muzeum spravuje zhruba 86 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je po této stránce třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

KONTAKT PRO MÉDIA

Arcibiskupský zámek a zahrady: Martin Krčma, krcma.martin@npu.cz, +420 725 173 391

Kulturní Morava: Karel Valenta, valenta@kulturnimorava.cz, +420 606 603 781

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY

zamek.kromeriz@npu.cz