POŘADATELÉ

Czech National Trust

Czech National Trust je nezávislá nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je záchrana kulturního a přírodního dědictví v České republice. Byla založena za podpory předních odborníků památkové péče a INTO, mezinárodní organizace sdružující národní trusty z celého světa.

Trust podporuje rozvoj dobrovolnické a mecenášské kultury, zaměřené na záchranu památek bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Nachází nové zdroje financování,  propojuje odborníky a profesionály, kteří mohou být nápomocni v prezentaci a obnově kulturních památek. Pomáhá rozvíjet veřejné aktivity místních komunit, jejichž cílem je uchování historického dědictví pro příští generace.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je odborná a výzkumná organizace státní památkové péče s celostátní působností. NPÚ je státní příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem kultury ČR.

Činnost Národního památkového ústavu zle rozdělit na dvě základní části: odborné usměrňování péče o památky a památkově chráněná území a s tím související výzkum a vývoj a na péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména hradů a zámků, které jsou v přímé správě Národního památkového ústavu.

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Arcibiskupský zámek a zahrady zaujímají výjimečné postavení mezi předními moravskými památkami. Po celou dobu své existence byly majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužily především jako reprezentační rezidence.

Zdejší architektura, zahrady a sbírky patří k nejhodnotnějšímu kulturnímu dědictví naší země a jejich unikátnost stvrzuje zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno 5. dubna 1951 jako součást Vlastivědného muzea v Olomouci. Po roce 1989 se osamostatnilo, nyní rozvíjí svoji veřejnou expoziční, výstavní, osvětovou) činnost ve třech budovách.

Muzeum spravuje zhruba 86 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je po této stránce třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

KONTAKT PRO MÉDIA

Czech National Trust: Eva Heyd, eva.heyd@czechnationaltrust.org, +420 731 836 803

Arcibiskupský zámek a zahrady: Martin Krčma, krcma.martin@npu.cz, +420 725 173 391

Muzeum umění Olomouc: Tomáš Kasal, kasal@olmuart.cz, +420 602 671 477

NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY

zamek.kromeriz@npu.cz