Program

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

20:00   Velký skleník

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob

Program:

A. Corelli: Сoncerto grosso No. 4 Op. 6, in D major

soli: Veronika Manová, Ivan Iliev, Libor Mašek

A. Vivaldi: Le Quattro Stagioni

solo: Josef Žák

  1. La Primavera
  2. L'Estate
  3. L'Autunno
  4. L'Inverno

Josef Žák

Josef Žák se narodil v Praze roku 1984. Po studiı́ch hry na housle na Pražské konzervatoři, Hochschule für Musik v Drážďanech a Hudebnı́ fakulty AMU v Praze se zaměřil na interpretaci hudby 17. a 18. stoletı́, a zı́skal v roce 2015 magisterský titul na Pařı́žské konzervatoři (CNSM de Paris) v oboru baroknı́ housle. Od roku 2010 žije v Pařı́ži, kde působı́ ve francouzských orchestrech i komornı́ch tělesech proslavených interpretacı́ baroknı́ a klasicistnı́ hudby: Les Arts Florissants (William Christie), Les Talens Lyriques (Christophe Rousset), Matheus (Jean-Christophe Spinosi), Opéra Fuoco (David Stern), Les Musiciens de Saint Julien (François Lazarevitch) a dalšı́ch. Působı́ v řadě souborů jako umělecký vedoucı́ (Castelkorn, PRJCT Amsterdam) a pravidelně či přı́ležitostně je zván jako koncertnı́ či sólista (Les Eb popées, Orchestre de l’Opéra Royale Versailles, La Chiméra, Agamemnon, Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque, Concerto Aventino).

Spolu s Petrem Zajı́čkem vede třı́du baroknı́ch houslı́ na Letnı́ škole baroknı́ hudby v Holešově. Josef Žák studoval v letech 2010 - 2012 na Eb cole du Choeur Grégorien de Paris, kde byl formován v interpretaci a dirigovánı́ gregoriánského chorálu.Od roku 2010 je členem Choeur Grégorien de Paris, v roce 2014 byl jmenován jeho uměleckým vedoucı́m.

Koupit vstupenku

Vstupenky na letošní ročník jsou již v prodeji. Již nyní si vstupenky můžete zakoupit pohodlně z domu za zvýhodněnou předprodejní cenu.

Více informací o vstupném Zakoupit vstupenky online
Partneři festivalu Hortus Magicus