Program

Flores Myrtae - Ozveny Dávidovej lýry

20:00   Sala terrena

David, údajný autor většiny biblických žalmů, je v První knize Králů označován jako výjimečný zpěvák, byl proto pozván na dvůr krále Saula, aby tu zpěvem a hrou na drnkací nástroj těšil krále i dvořanů. Jeho poezie je inspirací i pro další biblické zpěvy, a zároveň hlavním motivem sakrální hudby napříč staletími několika náboženských denominací. Davidova verše jsou také podněcují poetickou skladbu mnoha autorů až do současnosti. Program se snaží předložit několik vrstev středověké veršované hudební tvorby se zakořeněním v žalmových zpěvech.

super Flumini

Gregoriánské offertorium se žalmovým textem

 

Montes exultaverunt

Žalm, Cantus XVI, Henrik Ødegaard

 

A solis rtu Cardio

Gregoriánský hymnus

 

Beata Visceral

Responsorium Mistr Pérotin, MSS Wolfenbüttel 2, 13.st.

 

O Maria virgo Davidica

 Motet à 3 Voix, Codex Las Huelgas, 13.st.

 

Esperance qui m'asseüre

balada, Guillaume de Machala

 

Osculetur

Monodického biblický zpěv, jihoněmecký rukopis, 15.st

 

Flos Filius / Plus belle que flor

Benedicamus Domino à 3 Voix, Ms de Monpelier 159, 13.st.

 

O Virgo splendens

Antienne en canon, Libre Vermell de Monster, 14.st.

 

Puis qu'un Oublie

Rondeau, Guillaume de Machala

 

O Sapientia

gregoriánská antifona

 

Aurora Lucis rutil

Gregoriánský hymnus, Cantus XX, Henrik Ødegaard

Vstupné

Vstup je na celodenní program i na večerní představení zdarma.

Partneři festivalu Hortus Magicus