Program

Pressburg Trio

17:00  

Pressburg Trio

Název koncertu: Na rozhraní stylových epoch

Program koncertu je zaměřen na Bratislavské a Vídeňské skladatele pozdního klasicismu a raného romantismu. Jedná se o velmi zajímavou epochu, ve které se oba styly lámaly a zároveň prolínaly. 

V programu koncertu dominuje Bratislavský rodák Joseph Kaspar Mertz (1806-1856).  Rodák z Prešporku (německy Pressburg), hlavního města Uher v Habsburské monarchii, byl podle dobových zdrojů považován za jednoho z nejvýraznějších a nejtalentovanějších kytarových virtuózů své doby.  Prvních 34 let svého života strávil v Bratislavě při domu sv. Martina a stal se dvorním kytarovým virtuózem císařovny Karolíny Augusty. Podnikl mnoho koncertních cest na Moravu, Polska a Německa. V roce 1843 se se svoji manželkou usadil ve Vídni, tehdejším kulturním centru. Se svojí ženou často společně vystupoval v duu kytara-klavír a též pro ni zkomponoval několik skladeb pro klavír a kytaru. Jak bylo dobovou módou, upravil některé ze Schubertových písní, které byly v té době velmi populární, a mnoho jiných skladatelů je upravovali pro různé nástrojové kombinace. Mertzovy úpravy 

pocházejí z roku 1845.  Kompozičně Mertz vycházel spíše ze svých současníků Liszta, Chopina, Mendelssohna, Schuberta a Schumanna. 

Franz Schubert (1797-1828), Vídeňský rodák, je znám především svojí písňovou tvorbou, v níž se prosadil nejdříve a zapsal nejhlouběji. Jeho písně s doprovodem klavíru provozovali amatérští hudebníci pro vídeňské domácí společnosti ale i velké pěvecké hvězdy. Celkem jich složil asi 600. Mezi významné písňové opusy patří mimo jiné  Schwanengesang (Labutí písně). Cyklus 13- ti písní na texty německých básníků Heinricha Heine, Ludwiga Rellstaba a Johanna Gabriela Seidla byly vydány a zkompletovány v roce 1828 po Schubertově smrti. Nedosahují takového věhlasu a popularity jako cykly Spanilá mlynářka či Zimní cesta, ale zrcadlí se v nich hloubka a mistrovství, které v posledních letech Schubertova života v jeho tvorbě dozrávaly, proto se právem staví k vrcholným dílům německé písňové tvorby. 

Transkripce Schubertových písní Die Taubenpost(Poštovní holub) a Städchen(Zastaveníčko), na našem koncertu zazní v transkripci pro flétnu a kytaru. Flétnový part pochází z pera německého skladatele Theobalda Böhma (1794-1881) a datuje se kolem roku 1870. Böhm byl nejen vyhlášeným německým nástrojařem, který v podstatě značně inovoval tehdejší romantickou příčnou flétnu a zasadil se o novodobou podobu tohoto nástroje, ale byl zároveň flétnovým virtuózem a skladatelem. Transkripce slavných a oblíbených skladeb pro jiné nástroje byly v 19. století velmi populární. Především redukce a výtahy slavných oper či vokální hudby převedené do instrumentální patřily mezi nejčastější. Schubertovi písně byly transkribovány i jinými autory např. Cramerem, Lisztem a dalšími.

Celkem neobvyklou instrumentací (flétna, kytara/viola, lesní roh) nás překvapí trio Christiana Dickhuta. 

O tomto německém skladateli a hráči na lesní roh a kytaru bohužel existuje jen málo životopisných informací.  Dickhut působil kolem roku 1812 v  Mannheimské kapele jako hráč na lesní roh, z jiného zdroje se o něm dozvídáme, že byl zároveň kytarovým virtuózem.  Dickhut se též údajně podílel na zlepšení mechanismu a techniky hry na lesní roh. Jednalo se o pozounový snižec připojen k rohu pružinou. Tento mechanismus umožňoval snížení tónu o půltón. Bohužel se nedochoval jediný model ani nákres podobného nástroje, ale o jejího popisu se dozvídáme z dobových kritik. 

Dickhutovy serenády z roku 1819 již používají jeho nový vynález, zahrání na přirozeném lesním rohu se tak stává problémem, protože se používají tóny, které je obtížné hrát díky technice dušení.  S Dickhutovým vynálezem by mohly být intonovány čistěji. 

Pressburg trio je ansámbl hráčů působících momentálně v Bratislavě, věnujících se převážně interpretaci hudby konce 18. a začátku 19. století. Především Bratislavským a Vídeňským skladatelům pozdního klasicismu a raného romantismu. 

Program:

  1. Christian Dickhut(18??-18??) : Serenáda op. 4 D dur pro kytaru, flétnu a lesní roh (1818) Adagio, Allegro moderato
  2. Joseph Kaspar Mertz (1806 – 1856): En die Efernte z cyklu Bardenklange pro kytaru 
  3. Franz Schubert/Mertz/Boehm: Die Taubenpost  pro flétnu a kytaru  
  4. Franz Schubert/Mertz/Boehm: Städchen pro flétnu a kytaru 
  5. Joseph Kaspar Mertz: Introdukce a rondo brillant op. 11 pro kytaru            
  6. Christian Dickhut: Serenáda op. 4 D dur pro kytaru, flétnu a lesní roh, Romance, Rondo

Účinkují:

Radka Kubínová – pozdně klasicistní příčná flétna 

https://www.facebook.com/radka.kubinova.18

Krzysztof Białasik – klasicistní přirozený lesní roh

Vladimír Ondrejčák – romantická kytara 

https://www.facebook.com/vladimir.ondrejcak

Koupit vstupenku

Vstupenky na letošní ročník jsou již v prodeji. Již nyní si vstupenky můžete zakoupit pohodlně z domu za zvýhodněnou předprodejní cenu.

Více informací o vstupném Zakoupit vstupenky online
Partneři festivalu Hortus Magicus