Program

Flores Myrtae - VITA DAVIDE

19:00   Kostel sv. Jana Křtitele

Biblická postava krále Davida inspiruje k programovému propojení více teologicky-historických aspektů jeho osobnosti. V středověké ikonografii má výsadní pozici jako zprostředkovatel hudby božských sfér a dokonalé harmonie, často zobrazovaný s harfou, kterou si ladí buď za asistence Ducha Svatého nebo čtyř zvonů na zvonkohře představující hlavní odvětví kvadrivia. Je symbolem krásy a dokonalosti, je představitelem krále s lidskou tváří a Bohem pomazaný, ten který pozná lesk i bídu lidského ducha a přitom zpívá Bohu na slávu.

Program sa skrze hudbu snaží parafrázovat aspekty Davidova života: jako vyvoleného a pomazaného krále, kterého na trůn ustanovil Nejvyšší; jako lidskou bytost, kterou zlomí smrt blízkého přítele; jako žalmisty, jehož skladby znějí staletími; a nakonec jako pevný článek kmene Jesseho, ze kterého rodu vykvete Spasitel.

Program:

Vstupné

Vstup je na celodenní program i na večerní představení zdarma.

Partneři festivalu Hortus Magicus