Floristika

Floristika

Floristika hraje zásadní roli ve festivalovém programu. V rámci festivalu jsou vytvářeny floristické exhibice, které doplňují a nastiňují téma daného ročníku.

Floristika
Květiny v Kroměříži
Floristika Kroměříž
Živé sochy a květiny

Vstupné

Vstupné na letošní ročník festivalu Hortus Magicus je zdarma.

Partneři festivalu Hortus Magicus