Floristika

Floristika

Floristika hraje zásadní roli ve festivalovém programu. V rámci festivalu jsou vytvářeny floristické exhibice, které doplňují a nastiňují téma daného ročníku.

Floristika
Květiny v Kroměříži
Floristika Kroměříž
Živé sochy a květiny

Vstupné

Vstup je na celodenní program i na večerní představení zdarma.

Partneři festivalu Hortus Magicus