Program v Kroměříži

Program v Kroměříži

Dále můžete v Kroměříži zažít…

Zámek

Můžete navštívit všechny zámecké okruhy, zejména nahlédnout do Zámecké obrazárny a Sala terreny, která bude navíc v době konání festivalu slavnostně vyzdobena.

www.zamek-kromeriz.cz

Květná zahrada

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě.

www.kvetnazahrada-kromeriz.cz

Kostely

V průběhu festivalu jsou pro Vás zpřístupněny místní barokní kostely, které jsou floristicky vyzdobeny.

www.farnostpm.cz

sv.moric.sweb.cz

Galerie Maxe Švabinského

Navštivte expozici Maxe Švabinského, slavného místního rodáka v Muzeu Kroměřížska.

www.muzeum-km.cz

Zrcadlové bludiště

Najdete cestu z labyrintu? O svých orientačních schopnostech se můžete přesvědčit v kroměřížském zrcadlovém bludišti.

www.zrcadlovebludiste.cz

Výstaviště Floria

Floria - Léto - zahradnická výstava probíhá v termínu 6. - 8. srpna 2021.

www.vystavistekromeriz.cz

Vstupné

Vstup je na celodenní program i na večerní představení zdarma.

Partneři festivalu Hortus Magicus