Program

Societas Incognitorum - zahajovací koncert

19:00   Kostel sv. Jana Křtitele

Program: Missa del signore Ziani

  1. Pietro Andrea Ziani (1616 – 1684) Sonata 4
  2. Pietro Andrea Ziani – Missa del signore Ziani: Kyrie, Gloria
  3. Pietro Andrea Ziani – Sonata 3
  4. Bartolomé de Selma y Salaverde (c. 1595 – po 1638) – Sonata d moll per Violone solo
  5. Pietro Andrea Ziani – Missa del signore Ziani: Credo
  6. Pietro Andrea Ziani – Sonata 5
  7. Pavel Josef Vejvanovský (1639 – 1693) – Litaniae B. V. M. breves simplices
  8. Sub tuum praesidium - chorál
  9. Pietro Andrea Ziani – Lauda Jerusalem

Účinkují:

soprán – Yvetta Fendrichová(solo), Kateřina Šujanová(solo), alt – Martin Ptáček (solo), Tamara Muchová, tenor – Ondřej Múčka (solo), Eduard Tomaštík, Ivan Nepivoda, bas – Jiří Miroslav Procházka (solo), Martin Šujan.

Hosté: housle – Vít Nermut, Eva Kalová, violoncello – Dalibor Pimek, Violon (solo) – Ján Krigovský, varhanní pozitiv – Marek Čermák.

Dirigent, um. vedoucí, tenor, přepis a spartace notového materiálu - Eduard Tomaštík.

O souboru Societas Incognitorum

Societas Incognitorum je brněnský vokální kvintet, který se zabývá téměř převážně interpretací hudby 16. a 17. století. Založen byl v roce 1998 jako profesionální sólový ansámbl. Poněkud složitějším názvem byl ansámbl obdařen na svém vůbec prvním koncertě, a protože nechtěl rozšiřovat řady "Music", "Capell" a "Ensemblů", už si jej ponechal.* Soubor zpočátku repertoárově vyrůstal na dílech předních renesančních a raně barokních skladatelů (Gesualdo, Hassler, Monteverdi, Schütz, ...), posléze se však jeho pozornost obrátila jiným směrem. Začal vyhledávat a objevovat autory, jejichž život a tvorba úzce souvisí s českým a moravským regionem, avšak kteří zůstali dnešní veřejnosti - a to i odborné - zcela utajeni.

Díky badatelské činnosti uměleckého vedoucího MgA. Eduarda Tomaštíka, Ph.D. tak ansámbl ve spolupráci s Českou televizí a rozhlasem novodobě premiéroval skladby z hlavních moravských center: Olomouc, Mikulov, Kroměříž, Jindřichův Hradec, aj.

Objevil tak řadu skvostných špičkových děl, která jsou přinejmenším na stejné (ne-li vyšší) úrovni jako díla jejich světově proslulejších kolegů. Právě tato činnost je pro soubor charakteristická a velmi ceněná v odborných kruzích. Dnes tyto skladby tvoří širokou repertoárovou základnu ansámblu, s níž podnikl nespočet světových novodobých premiér a v tomto počínání hodlá také pokračovat s řadou dalších unikátních titulů, které má nyní k dispozici. Název souboru tímto navíc získal nový rozměr - s trochou nadsázky se dá říct, že Societas Incognitorum představuje širokému obecenstvu jakousi "společnost neznámých" vynikajících autorů, kteří však nepochopitelným řízením osudu neprávem zapadli v toku času.

* Mimochodem - Societas Incognitorum (v překladu Společnost neznámých) v minulosti skutečně existovala - tento spolek (celým názvem Societas eruditorum incognitorum in terris austriacis) byl založen moravským baronem Josefem Petrášem v r. 1746 v Olomouci pro podporu umění a nejmodernějších myšlenek jak na poli vědeckém tak kulturním. Sdružení pokrokově smýšlejících učenců se stalo vůbec prvním svého druhu na území Rakouska.

Koupit vstupenku

Vstupenky na letošní ročník jsou již v prodeji. Již nyní si vstupenky můžete zakoupit pohodlně z domu.

Více informací o vstupném Zakoupit vstupenky online